Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem

Meghatározott (környezetre jelentős kihatással járó) tevékenységek, fejlesztések megkezdése előtt az egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez egységes környezethasználati engedélyezési eljárást (bizonyos esetekben környezeti hatásvizsgálati eljárást is) kell lefolytatni, amely megkezdéséhez az egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemben vizsgálni szükséges a tervezett tevékenység nélküli alapállapotot és a rendelkezésre álló műszaki tervek figyelembe vételével számítani, becsülni szükséges a tevékenység várható környezeti hatásait az építés, üzemeltetés és a felhagyás időszakában. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem fontos része az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése és a tevékenységből származó kibocsátások mérésére, ellenőrzésére szolgáló módszerek ismertetése.

 

Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem általános tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei röviden:

 • az engedélykérő azonosító adatai;
 • a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői;
 • a létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a szennyező források bejelölésével, EOV koordináták feltüntetésével;
 • a létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési kapacitása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket;
 • az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése;
 • a létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai;
 • a létesítmény szennyező forrásai;
 • a létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi jellemzői, valamint várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan;
 • a létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat;
 • a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy amennyiben a megelőzés nem lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technika való megfelelése;
 • szükség esetén a hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett hulladék hasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve -károsítást kizáró módon történő ártalmatlanítására szolgáló megoldás;
 • minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve csökkentését szolgálják;
 • a létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések;
 • az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása;
 • biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott adatokat;
 • azon létesítmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi LXXIV. törvény, mellékelniük kell az üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő intézkedések bemutatását;
 • a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek iránti kérelem tartalmi követelményeit.

 

Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem készítése

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem készítése során több szakterületnek szükséges egymás mellett dolgoznia úgy, hogy az egyes szakterületek által használt bemenő és kimenő adatai folyamatosan változnak és nagy mennyiségű adatot szükséges feldolgozni. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem készítése hosszú, több (általában 1-3) hónapot igénybe vevő folyamat. Az elkészített egységes környezethasználati engedély iránti kérelem értékelésére az illetékes felügyelőségnek (nettó) három hónap áll rendelkezésére.

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza a Dokumentációk oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!