Környezeti hatástanulmány szükségessége és tartalmi követelménye

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Ahol fel vannak sorolva azok az adatok, hatásfolyamatok és intézkedések amelyeket a környezeti hatástanulmánynak tartalmaznia kell.
A környezeti hatástanulmány elkészítése akkor szükséges, ha olyan új tevékenység végzését vagy olyan meglévő tevékenység jelentős módosítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megtalálható vagy 3. számú mellékletében található és a várható környezeti hatásai jelentősek. A környezeti hatástanulmány értékelése a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján történik.
A környezeti hatástanulmány elkészítése előtt alaposan meg kell ismerni az engedélyezendő tevékenységet, létesítményeit, kibocsátásait, hogy a várható környezeti hatásokat pontosan lehessen meghatározni.

 

Környezeti hatástanulmány minta

A környezeti hatástanulmány minta bemutatásának célja, hogy a megrendelő és a hatásterületen élő ügyfél jobban megismerje a dokumentáció készítőjétől elvárt adattartalmat az engedélyezési folyamat rövidítése és érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében. Egy környezeti hatástanulmányt többféleképpen fel lehet építeni, az ezen az oldalon bemutatott szerkezet egy javasolt változat, de alkalmas arra, hogy a feljogosítással rendelkező szakértőtől milyen adattartalmú dokumentum várható el. A dokumentum felépítését tartalomjegyzék szerűen mutatjuk be:

  1. Előzmények: Röviden ismertetni kell a korábbi engedélyeztetési eljárásokat (ha voltak), a tervezett tevékenység vagy létesítmény célját, kapacitását a korábban számba vett változatok (ha voltak) bemutatását és a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. számú mellékletébe sorolását.
  2. Általános adatok: Felsorolás szerűen be kell mutatni az engedélyes és a feljogosítással rendelkező dokumentáció készítők adatait (név, cím, elérhetőség, vezető adatai, nyilvántartási adatok, feljogosítás száma, stb.)
  3. Tervezett tevékenység és környezetének bemutatása: A tervezett tevékenység bemutatása során ismertetni kell a számba vett technológiai változatokat, ismertetni kell választott technológiát, létesítményeit, a tevékenység volumenét, erőforrásait, a felhasznált és előállított anyagok mennyiségét valamint a tevékenység megkezdésének idejét. A tevékenység környezetének bemutatásakor le kell írni az igénybe vett terület településrendezési terv szerinti besorolását és a környezeti elemek (talaj, víz, levegő, zaj élővilág, épített környezet) jelenlegi állapotát.
  4. Építés környezeti hatásai: Ismertetni kell az építés, létesítés során végzendő feladatokat, majd el kell végezni a várható környezeti hatások becslését valamennyi környezeti elemre, majd a várható hatásterületet ábrázolni szükséges.
  5. Üzemeltetés környezeti hatásai: Az üzemeltetés során várható tevékenységet ismertetni kell a környezeti elemek szempontjából, majd a várható környezeti hatások becslését el kell végezni valamennyi környezeti elemre, majd ábrázolni szükséges a várható hatásterületet.
  6. Felhagyás környezeti hatásai: Ismertetni kell a felhagyás során végzendő feladatokat, majd el kell végezni a várható környezeti hatások becslését valamennyi környezeti elemre, majd a várható hatásterületet ábrázolni szükséges.
  7. Környezetvédelmi intézkedések: Ismertetni szükséges a tevékenység környezeti hatásainak mérséklése céljából meghatározott környezetvédelmi intézkedéseket, javasolt előírásokat. A környezeti monitoring javasolt elemeit is ismertetni kell.
  8. Nemzetközi fejezet: Ha a tervezett tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatásai vannak, akkor azokat ebben a külön fejezetben ismertetni szükséges.
  9. Összesített hatásterület: A tevékenység életciklusai alatt várható összesített hatásterületet meg kell határozni, majd meg kell adni a hatásterületen várható környezeti hatások rövid ismertetőjét. A hatásterületen található ingatlanok adatait, területhasználatokat meg kell határozni.
  10. Összefoglalás: A tervezett tevékenység rövid bemutatását, környezeti hatásait és az elvárható környezetvédelmi intézkedéseket szükséges kivonatolni.

A környezeti hatástanulmány közérthető összefoglalóját is el kell készíteni.

 

A környezeti hatástanulmány kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

 

Vissza a környezeti hatástanulmány oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!