Környezetvédelmi felülvizsgálat szükségessége

Az alábbi esetekben szükséges a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése:

 • környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély ( IPPC engedély ) lejártakor, ha a tevékenységet továbbra is folytatni szeretnék,
 • egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység folytatása során ötévente,
 • az engedélyezett tevékenység jelentős módosítása esetén,
 • az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges,
 • a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli,
 • ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

 

Környezetvédelmi felülvizsgálat típusai

Két féle környezetvédelmi felülvizsgálatról beszélhetünk, úgy mint:

 • teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat,
 • részleges környezetvédelmi felülvizsgálat.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat során a környezeti elemek teljes spektrumát lefedi a környezetvédelmi felülvizsgálat (ez az általános eset).

A részleges környezetvédelmi felülvizsgálat célja az adott üzem egy kiválasztott környezeti elemre gyakorolt hatásának felderítése, vagy az adott elem szűk környezetben való állapotának megismerése (ez a speciális eset).

 

Környezetvédelmi felülvizsgálat tartalma, követelményei

A környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeit a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklete határozza meg.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat kiterjed (1995. évi LIII. törvény 75. §):

 • Az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására;
 • A tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására;
 • A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;
 • Az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;
 • A környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására;
 • A tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre;
 • A tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére.
 • A környezetvédelmi felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének – s ha ez nem lehetséges – a környezet-igénybevétel és környezetszennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.
 • Alapállapot-jelentés készítése

 

Környezetvédelmi felülvizsgálat eljárása

A környezetvédelmi felülvizsgálat során a felülvizsgálandó létesítményt és alkalmazott technológiát mélységeiben meg kell ismerni, ellenőrizni és elemezni szükséges a tevékenység 5 éves adatsorait. Ezért az alapos felülvizsgálat hosszú, több (általában 1-2) hónapot igénybe vevő folyamat. Az elkészített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció értékelésére az illetékes felügyelőségnek (nettó) két hónap áll rendelkezésére, amely során a hatóság helyszíni ellenőrzést tart.

 

A környezetvédelmi felülvizsgálat kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!