Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szükségessége, célja

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 2. számú melléklete sorolja fel azokat a tevékenységeket, amelyeknél minden esetben egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására van szükség.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás célja az, hogy a tevékenység végzésének helye szerint illetékes felügyelőség meghatározza az érintett tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán (BAT) alapuló intézkedéseket. Az eljárás lefolytatását követően kiadott engedély integrálja az egyes környezeti elemekre vonatkozó környezetvédelmi követelményeket, ezért nincs szükség az egyes szakterületi engedélyezések külön lefolytatására.

 

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megkezdése előtt a tevékenység végzőjének el kell készíttetnie az egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet, amely tartalmi elemeit 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem elkészítését csak környezetvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő végezheti. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a környezethasználó kérelmére indul, amely eljárás lefolytatására az illetékes felügyelőségnek (nettó) 90 nap áll rendelkezésére.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megkezdését követően a felügyelőség hirdetményt (közleményt) tesz közé az eljárás megindításáról, továbbá a telepítés helye szerinti település jegyzőjének is megküldi a közleményt és a benyújtott dokumentációt annak érdekében, hogy a vélhetően érintett közvélemény is értesülhessen az eljárás megindításáról és megtehesse az észrevételét a tervezett tevékenységgel és hatásaival kapcsolatban. Az eljáró felügyelőség az érintett szakhatóságokat is bevonja az eljárás lefolytatásába, valamint gondoskodik közmeghallgatás tartásáról.
Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem készítése során vizsgálni szükséges a tervezett tevékenység nélküli alapállapotot és a rendelkezésre álló műszaki tervek figyelembe vételével számítani, becsülni szükséges a tevékenység várható környezeti hatásait az építés, üzemeltetés és a felhagyás időszakában. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem fontos része az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése és a tevékenységből származó kibocsátások mérésére, ellenőrzésére szolgáló módszerek ismertetése.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lezárásaként az eljáró felügyelőség határozatot hoz.

 

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredménye

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredményeként az illetékes felügyelőség határozatot hoz a benyújtott egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalma, a saját és szakhatóságok megállapításai és az érintett ügyfelek észrevételei alapján. A felügyelőség dönthet az egységes környezethasználati engedély kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
A sikeres egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során az egységes környezethasználati engedély kiadásra kerül, amelyben elő vannak írva a talaj, a levegő és víz szennyezésének megelőzésére, a zajkibocsátás mérséklésére, a hulladékokkal való környezetkímélő gazdálkodás céljából szükséges intézkedések, környezetvédelmi követelmények, valamint kibocsátási határértékek és azok teljesítésére vonatkozó határidők, továbbá a felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásra kerülnek, ha annak feltételei fennállnak.

 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Eljárások oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!