Hasznos információk

Az eredményes környezeti hatásvizsgálat és/vagy az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása sok apró részlet megfelelő kidolgozásától is függ. A fontosabb eljárások, dokumentumok és engedélyek bemutatását a Környezeti hatásvizsgálat oldal menürendszerének oldalai tartalmazzák. Az erről az oldalról megnyitható oldalak a sikeres engedélyezési eljáráshoz szükséges fontos információkat tartalmazzák:

  • elérhető legjobb technika (BAT): mindazon technikákat jelenti, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából;
  • közérthető összefoglaló: az engedélykérelmi dokumentáció rövidített változata, amely az érintett nyilvánosság tájékoztatására készül;
  • környezeti hatástanulmány szükségessége: szempontrendszer, amely alapján a környezetvédelmi hatóság eldönti, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e és szükséges-e környezeti hatástanulmány elkészítése;
  • közmeghallgatás: a környezetvédelmi engedélyeztetés során az érintett nyilvánosság tájékoztatása érdekében tartott fórum;
  • hatásterület meghatározása: a tevékenység várható hatásait, a hatásterület kiterjedését az egyes környezeti elemekre lebontva meg kell határozni a jogszabályban meghatározott szempontok alapján;
  • környezetvédelmi tervfejezet: a környezetre várhatóan kisebb hatást gyakorló tevékenységek engedélyeztetéséhez szükséges rövid környezetvédelmi dokumentáció;
  • Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció: az engedélyezendő tevékenység Natura 2000 területre várható hatásait bemutató tanulmány, amely tartalmi követelményeit jogszabály határozza meg;
  • alapállapot-jelentés: a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes anyagok általi szennyeződésének mértékére vonatkozó információ;
  • környezetvédelmi megbízott: környezetvédelmi előírások és feladatok teljesítésével megbízott szakember, amely alkalmazását jogszabály írja elő és felel a koordinált tevékenység környezetvédelmi megfeleléséért.
  • környezetvédelmi adatszolgáltatás: környezeti elemenként különféle adatszolgáltatásokat kell teljesíteni a vállalkozásoknak a jogszabályokban meghatározott határidőkig.

 

Kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!