A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.-3. melléklete tartalmazza az engedélyköteles (jelentős környezetterhelést okozó vagy jelentős környezetszennyezést okozható) tevékenységeket, létesítményeket és a küszöbértékeket.

Környezetvédelmi engedély köteles tevékenységek

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. és 3. (hatóság döntésétől függően) melléklete tartalmazza azokat a tevékenységeket és a tevékenységek küszöbértékeit, amelyek környezetvédelmi engedély köteles tevékenységeknek minősülnek. A teljesség igény nélkül környezetvédelmi engedély köteles tevékenységek, létesítmények, üzemek az alábbiak:

 • Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat
  • Intenzív állattartó telep
  • Erdő igénybevétele
  • Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben
  • Mezőgazdasági és egyéb nem belterületi vízrendezés
  • Öntözőtelep
 • Bányászat
  • Szénbányászat
  • Tőzegkitermelés
  • Kőolaj-, földgázkitermelés
  • Fémtartalmúérc-bányászat
  • Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet)
  • Önállóan létesített kőolaj- és földgáz-előkészítő üzem
 • Feldolgozóipar
  • Papír- és kartongyártó üzem
  • Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása
  • Kőolajfinomító, kivéve a kőolajból kizárólag kenőanyagokat előállító üzemeket
  • Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik
  • Cementgyár
  • Azbeszttartalmú termékeket előállító üzem
  • Közútigépjármű-gyártó üzem (gyártás, összeszerelés, motorgyártás)
  • Kohómű (vas, acél)
  • Nem vas fémeket ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolikus eljárásokkal előállító üzem
  • Húsfeldolgozó üzem
  • Vágóhíd
  • Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem
  • Tejtermékgyártó üzem
  • Sörgyár
  • Egyéb élelmiszergyártó üzem
  • Textilkikészítő üzem
  • Üveg- és üvegszálgyártó üzem
  • Kerámiatermék-, kerámiacsempe- és -lap-, égetettagyag építőanyag-gyártó üzem
  • Automata gépsoron nyomtatott áramköröket előállító üzem
 • Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  • Hőerőmű, egyéb égető berendezés
  • Szélerőmű, szélerőmű park
  • Villamos légvezeték
  • Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból
  • Geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítmény
  • Földgázelosztó vezeték
 • Szállítás, raktározás
  • Vasúti pálya
  • Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak
  • Kikötő (a kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton kivételével)
  • Repülőtér
  • Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék- , vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid-áramokat szállító (beleértve a nyomásfokozó berendezéseket is) vezeték
  • Vegyi termék tárolása
  • Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény
  • Autóbusz-pályaudvar vagy -garázs
  • Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló, beleértve a parkolóházat is
  • Földgáz felszíni és felszín alatti tárolója, egyéb égethető gázok felszín alatti tárolója
 • Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
  • Szennyvíztisztító telep
  • Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény
  • Nem veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, kémiai eljárással ártalmatlanító létesítmény
  • Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény
  • Szennyvízgyűjtő hálózat
  • Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep
  • Állatihulladék-temető
 • Kereskedelem, járműjavítás
  • Közútigépjármű-javító telep
  • Bevásárlóközpont
 • Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
  • Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen
 • Szórakoztatás, kultúra, sport
  • Stadion, sportcsarnok
  • Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények
  • Sípálya
  • Golfpálya
  • Motoros járművek állandó versenypályája, terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya

A dőlt betűvel írott tevékenységeket csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza, így ezen tevékenységek esetén az előzetes vizsgálati eljárás során az illetékes felügyelőség döntésétől függ, hogy szükséges-e környezetvédelmi engedély kiadása a tevékenység végzéséhez.

A környezetvédelmi engedély köteles tevékenységek esetén a környezeti hatástanulmány alapján lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásaként kerülhet kiadásra a környezetvédelmi engedély.

 

Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza azokat a tevékenységeket és a tevékenységek küszöbértékeit, amelyek egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységeknek minősülnek. A teljesség igény nélkül egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, létesítmények, üzemek az alábbiak:

 • Energiaipar
  • Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel
  • Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók)
  • Kokszolókemencék
  • Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek
 • Fémek termelése és feldolgozása
  • Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és szinterelő létesítmények
  • Vas vagy acél termelésére szolgáló létesítmények
  • Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények (meleghengersorok, kalapácsos kovácsműhelyek, védő olvadékfém-bevonatok felvitele)
  • Vasöntödék
  • Létesítmények (nemvas fémeknek ércekből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással, nemvas fémek olvasztása)
  • Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal
 • Építőanyag-ipar
  • Cement-klinkernek forgókemencében történő gyártására szolgáló létesítmények vagy mésznek forgókemencében történő gyártására  vagy egyéb égetőkemencék
  • Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények
  • Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is
  • Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak gyártását is
  • Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy porcelánok gyártása
 • Vegyipar
  • Vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok (szénhidrogének, oxigéntartalmú szénhidrogének, kéntartalmú szénhidrogének, nitrogéntartalmú szénhidrogének, foszfortartalmú szénhidrogének, halogénezett szénhidrogének, szerves fémvegyületek, műanyagok szintetikus gumik, színezékek és pigmentek, aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok, egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok ipari méretű gyártására)
  • Vegyipari létesítmények, alapvető szervetlen anyagok (gázok, savak, lúgok, sók, nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek, egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szervetlen anyagok ipari méretű gyártására)
  • Vegyipari létesítmények foszfor, nitrogén vagy kálium alapú műtrágyák gyártásához.
  • Vegyipari létesítmények növényvédő szer hatóanyagok és biocidek gyártásához.
  • Gyógyszeralapanyagok gyártására kémiai vagy biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények.
  • Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártására.
 • Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével)
  • Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek
  • Kommunális hulladékégető berendezések
  • Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek
  • Hulladéklerakók az inert hulladékok lerakóinak kivételével
 • Papíripar (faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok, papír és karton gyártása)
 • Textilipar (üzemek textilanyagok előkészítésére (olyan műveletek mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálas anyagok, fonalak és kelmék színezése, nyomása, kikészítése)
 • Bőripar (üzemek állati bőrök és nyersbőrök kikészítésére)
 • Élelmiszeripar
  • Vágóhidak.
  • Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek (állati vagy növényi nyersanyagokból kiindulva)
  • Tej kezelése és feldolgozása
 • Állati anyagok feldolgozása (létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására)
 • Nagy létszámú állattartás (létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre)
 • Gépipar, fémfeldolgozás (anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra)
 • Bányászat (szénbányászat, kőolaj-kitermelés, földgázkitermelés, uránércbányászat, fémtartalmú ércek bányászata)
 • Egyéb létesítmények (létesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizációval)

Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén az egységes környezethasználati engedély kérelem alapján lefolytatott egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lezárásaként kerülhet megszerzésre az egységes környezethasználati engedély.

 

A környezetvédelmi és az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Egyéb információk oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!