Környezetvédelmi tervfejezet szükségessége, célja

A környezetvédelmi tervfejezetet akkor szükséges elkészíteni, ha az engedélyezendő tevékenység a környezetre káros hatással lehet, továbbá az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként működik közre az engedélyeztetési eljárásban. A benyújtott engedélykérelmi dokumentáció mellett vagy részeként elkészített környezetvédelmi tervfejezet alapján adja ki szakhatósági állásfoglalását az illetékes felügyelőség. Különösen két engedélyezési eljárás során szükséges a környezetvédelmi tervfejezet elkészítése:

  • telepengedélyezési eljárás során telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatása érdekében
  • az építési engedélyezési eljárások bizonyos eseteiben,

 

Környezetvédelmi tervfejezet tartalma

A környezetvédelmi tervfejezet részletesen tárgyalja a tervezett beruházásnak, az engedélyezendő létesítménynek, tevékenységnek a környezetbe történő várható kibocsátásait, a környezet állapotára várhatóan gyakorolt hatásait a környezetvédelem minden területén (pl. levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, víz- és talajvédelem, védett természeti értékek, hulladékgazdálkodás, stb.). A környezetvédelmi tervfejezet tartalmi elemei:

  • a tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények bemutatása, különös tekintettel a környezeti veszélyforrásokra,
  • a telephely és a hatásterület érzékenysége környezeti elemenként,
  • a várható környezeti hatások becslése, jellemzése,
  • a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi előírások ismertetése.

 

Környezetvédelmi tervfejezet készítése

A környezetvédelmi tervfejezet gyorsan elkészíthető, ha a tervezett beruházásról az építési, üzemeltetései tervek rendelkezésre állnak.
Környezetvédelmi tervfejezet elkészítését, környezetvédelmi végzettségű szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberek végezhetik. Megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkezünk a vonatkozó környezetvédelmi tervfejezet elkészítéséhez.

Sok esetben akár hónapokat is elhúzódhat az engedélyezési eljárás, vagy akár meg is hiúsulhat a beruházás, mert az engedélykérelmi dokumentációk hatósághoz történő benyújtását követően derül ki, hogy a tervezett létesítmény, ill. tevékenység indokolja a részletes környezetvédelmi tervfejezet környezetvédelmi szakértő általi elkészítését. Rendszerint az engedélyezési eljárás a környezetvédelmi tervfejezet benyújtásáig nem folytatódik. Az építési beruházások engedélyeztetésének sarkalatos pontja a 3 ha feletti területfoglalás, ami nem a tervezett létesítmény, épület kiterjedését, hanem az érintett ingatlanok összterületét jelenti. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontja alapján 3 ha területfoglalástól már előzetes vizsgálati dokumentációt szükséges készíteni környezetvédelmi tervfejezet helyett.

 

A környezetvédelmi tervfejezet kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Egyéb információk oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!