Engedélyeztetési eljárások

Jelentős környezetterhelést okozó vagy jelentős környezetszennyezést okozható tevékenységek végzéséhez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás vagy eljárások lefolytatása szükséges. A Kormány rendelet az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 

Előzetes vizsgálat

Az előzetes vizsgálati eljárás célja azt eldönteni, hogy a tevékenység olyan környezeti igénybevételt jelent-e, amely indokolja részletes környezeti hatásvizsgálati eljárás, illetve egységes környezethasználati engedély iránti eljárás lefolytatását.
Az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, ha a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, vagy a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel.

 

Előzetes konzultáció

Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményt, a közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon.
Az előzetes konzultáció kezdeményezhető, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben szerepel, az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé.

 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

A környezeti hatásvizsgálati eljárás célja a tervezett beruházás környezeti hatásainak meghatározása és a környezethasználat feltételeinek megállapítása a kiadásra kerülő környezetvédelmi engedélybe foglalva.
Ha olyan tevékenység megvalósítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szerepel, akkor minden esetben környezeti hatásvizsgálat eljárás lefolytatására van szükség, míg a 3. számú melléklet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek egyedileg kell döntést hoznia abban a kérdésben, hogy a tevékenység járhat-e olyan jelentős környezeti hatással, amely alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására van szükség.

 

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás célja az, hogy a tevékenység végzésének helye szerint illetékes felügyelőség meghatározza az érintett tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán (BAT) alapuló intézkedéseket.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel.

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárások megkezdésekor igazgatási szolgáltatási díjakat szükséges fizetni az eljáró környezetvédelmi felügyelőség és szakhatóságok részére.

A környezetvédelmi, környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárások kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!