Előzetes konzultáció szükségessége, célja

A 314/2005 (XII. 25.) Kormány rendelet által meghatározott tevékenységek esetében a környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely

  • az 1. számú mellékletben szerepel,
  • az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
  • a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé.

Az előzetes konzultáció lefolytatásához a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez konzultációs kérelmet szükséges benyújtani.
Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményt, a közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon.

 

Előzetes konzultáció

Az előzetes konzultáció megkezdése előtt a tevékenység végzőjének el kell készíttetnie a konzultációs kérelmi dokumentációt, amely tartalmi elemeit 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A konzultációs kérelmet csak szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.
A konzultációs kérelem benyújtását követően a felügyelőség hirdetményt (közleményt) tesz közé az eljárás megindításáról, továbbá a telepítés helye szerinti település jegyzőjének is megküldi a közleményt és a benyújtott dokumentációt annak érdekében, hogy a vélhetően érintett közvélemény is értesülhessen az eljárás megindításáról és megtehesse az észrevételét a tervezett tevékenységgel és hatásaival kapcsolatban.
A felügyelőség a nyilvánosság észrevételeinek (amelyre 21 nap áll rendelkezésre) beérkezését követően - a vélemény tartalmának kialakítása érdekében - szóbeli konzultációt tarthat, illetve a környezethasználó vagy a közigazgatási szerv kérelmére szóbeli konzultációt tart, amelyre meghívja a közigazgatási szerveket és a környezethasználót.
A felügyelőség véleményét a konzultációs kérelem benyújtásától számított 45 napon belül adja meg, amely határidőbe közigazgatási szervek 15 napos észrevételezési határideje is beszámít.

 

Előzetes konzultáció eredménye

A közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételeit a felügyelőség véleményével együtt a környezethasználó részére megküldi. A felügyelőség az előzetes konzultáció keretében véleményt ad:

  • a kizárólag az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről;
  • a kizárólag a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről;
  • az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről;
  • ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott, megnevezi azt vagy azokat a változatokat, amellyel kapcsolatosan - megfelelő körülmények között - a létesítést lehetségesnek tartja;
  • ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok áll fenn, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét;
  • ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről.

A környezethasználó a vélemény megadását követő két éven belül nyújthat be kérelmet a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély iránt. Ha a felügyelőség határidőben véleményt nem ad, a környezethasználó a vélemény hiányában is benyújthatja a kérelmet a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély iránt.

Az előzetes konzultáció vagy konzultációs kérelem kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Eljárások oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!