Az Európai Bizottság nyomatékosan arra kéri Magyarországot, hogy nemzeti szabályozását hangolja össze a projektek környezeti hatásának vizsgálatáról szóló európai uniós szabályokkal. Az európai környezetvédelmi biztos, Janez Potočnik ajánlására a Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak. Amennyiben két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

 

Környezeti hatásvizsgálat Magyarországon

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv (KHV-irányelv) egyik alapvető célja annak biztosítása, hogy a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek, hatásvizsgálat-kötelesek legyenek. Magyarország helytelenül ültette át nemzeti jogába a KHV-irányelvet, és különösen azokat a szempontokat, amelyeket a projektkiválasztási eljárás során alkalmaznak annak eldöntésére, hogy az irányelv II. mellékletében felsorolt egyes projektek esetében szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra. A vonatkozó magyar jogszabály olyan mentesítési küszöbértékeket és feltételeket állapított meg, amelyek nem vették figyelembe az irányelv III. mellékletében szereplő kiválasztási feltételek összességét. Ez pedig az irányelv korlátozott mértékű alkalmazását eredményezte.

A kérdéssel kapcsolatban 2009 májusában Magyarország felszólító levelet kapott, amelyet 2010 januárjában egy további levél követett. Magyarország időközben több jogszabály-módosítást is elfogadott az irányelvben megfogalmazott követelmények betartása érdekében. A Bizottság üdvözli e módosításokat, de úgy tűnik, hogy számos projekt esetében még mindig vannak hiányosságok azon projektek kiválasztásával kapcsolatban, amelyeket hatásvizsgálatnak kell alávetni.

 

Környezeti hatásvizsgálat irányelv célja

A KHV-irányelv célja annak biztosítása, hogy a nagy valószínűséggel jelentős környezeti hatással járó projekteket engedélyezésük előtt megfelelő módon értékeljék. Ezért minden ilyen projekt engedélyezése előtt azonosítani és értékelni kell annak a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait. Így a fejlesztők a negatív hatások minimalizálása érdekében már azok tényleges felmerülése előtt módosítani tudják a projekteket, az illetékes hatóságok pedig mérséklő intézkedéseket tudnak beépíteni a projektek engedélyezési folyamatába.

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-656_hu.htm

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!