Engedélyek előírásai

A sikeres engedélyeztetés után kiadásra kerül a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély, amely tartalmazza a tevékenység végzése során teljesítendő környezetvédelmi előírásokat. Az engedélyben környezeti elemenként vannak ez előírások csoportosítva, valamint a szükséges monitoring előírások és az adatszolgáltatás rendje is elő van írva.

 

Környezetvédelmi előírások teljesítése

Az engedélyben meghatározott előírások egy részét a tevékenység végzőinek kell teljesíteni, míg a másik részét (pl.: laborvizsgálatok, engedélykérelmi dokumentációk elkészítése) külső szakértők (környezetvédelmi cégek, környezetvédelmi megbízott) segítségével tudja teljesíteni.
Az alább felsorolt környezetvédelmi előírások teljesítésében tudunk segíteni:

Levegőtisztaság-védelmi előírások

 • rendszeres és időszakos légszennyező anyagok kibocsátás mérésének végrehajtása;
 • adatszolgáltatás teljesítése (LAL és LM lapok).

Felszíni vízvédelmi előírások

 • önellenőrzési terv elkészítése, aktualizálása és végrehajtása;
 • monitoring végzése, üzemeltetése;
 • vízjogi létesítési, vízjogi fennmaradási engedélykérelmi dokumentációjának elkészítése és vízjogi engedély módosítása;
 • monitoring jelentések elkészítése, összeállítása;
 • adatszolgáltatás teljesítése (VKJ, VAL, VÉL adatlapok).

Felszín alatti vízvédelmi és földtani közeg védelmi előírások

 • üzemi terv (üzemi kárelhárítási terv) elkészítése, aktualizálása;
 • monitoring kutak (figyelő kutak) vízjogi létesítési, vízjogi fennmaradási engedélykérelmi dokumentációjának elkészítése és vízjogi engedély módosítása;
 • monitoring kút (figyelő kút) kialakítása;
 • felszín alatti víz és földtani közeg monitoringjának elvégzése, üzemeltetése;
 • monitoring jelentések elkészítése, összeállítása;
 • adatszolgáltatás teljesítése (FAVI-ENG, FAVI-MIR-K, FAVI-KÁRINFO, VKJ adatlapok).

Zaj és rezgésvédelmi előírások

 • zajkibocsátási határérték iránti kérelem elkészítése;
 • időszakos és rendszeres zajmérések elvégzése a zajkibocsátási határérték teljesülése érdekében.

Hulladékgazdálkodási előírások

 • hulladék nyilvántartási rendszer kialakítása;
 • veszélyes hulladék tároló tervezése, kivitelezése, üzemnapló kialakítása;
 • alapjellemzéshez, kioldódási vizsgálathoz, megfelelőségi vizsgálathoz mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok és értékelés elvégzése;
 • hulladék nyilvántartási rendszer alapján adatszolgáltatás teljesítése (HIR, HK, HB adatlapok).

 

Adatközlés, adatszolgáltatás a Felügyelőség részére

Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott mérésekről, vizsgálatokról, nyilvántartásokról adatot szolgáltatni a Felügyelőség részére az engedélyben meghatározott határidőre a jogszabályokban előírt tartalmi és formai előírásoknak megfelelően. Az alábbi adatszolgáltatások teljesítésében nyújtunk segítséget:

 • környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatás (KAR, KÜJ, KTJ adatlapok);
 • levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás (LAL, LM, LAIR_PC adatlapok);
 • felszíni-, felszín alatti víz és földtani közeg adatszolgáltatás (FAVI-ENG, FAVI-MIR-K, FAVI-KÁRINFO, VKJ, VAL, VÉL adatlapok);
 • hulladékgazdálkodási (negyedéves, éves) adatszolgáltatás (HIR, HK, HB adatlapok);
 • monitoring jelentések készítése;
 • éves összefoglaló jelentések elkészítése.

 

Próbaüzemi feladatok teljesítése

Ha a Felügyelőség próbaüzem végrehajtását írja elő, akkor a próbaüzem időszaka alatt vizsgálatokkal, mérésekkel (légszennyező anyag kibocsátás, immisszió meghatározás, zajmérés, hulladék kioldódási vizsgálat, szennyvízkibocsátás vizsgálat, felszín alatti víz és földtani közeg monitoring) kell igazolni a technológia és a kibocsátások megfelelőségét. Vállaljuk a próbaüzemi terv elkészítését, a próbaüzem koordinálását, a szükséges mintavételek, vizsgálatok elvégzését, értékelés végrehajtását és a megvalósítási dokumentáció elkészítését.

 

Környezetvédelmi megbízotti feladatok végrehajtása

Jogszabályi előírás alapján kötelező környezetvédelmi megbízott alkalmazása, amely történhet saját alkalmazottal vagy külső szakértő bevonásával. Vállaljuk az alábbi környezetvédelmi megbízotti feladatok teljesítését:

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal az engedélyeztetés során;
 • Környezetvédelmi jogszabályok változásának nyomon követése;
 • vállalkozás környezetvédelmi helyzetének felmérése;
 • környezetvédelmi tanácsadás
 • hatósági helyszíni szemlén történő részvétel;
 • környezetvédelmi oktatás, képzés tartása;
 • hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása;
 • engedélykérelmek elkészítése;
 • környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése.

A lejáró környezetvédelmi engedélyek, egységes környezethasználati engedélyek meghosszabbítása, időszakos felülvizsgálata, engedélymódosítási kérelmek elkészítése érdekében vállaljuk környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését.

 

Az engedélyben meghatározott környezetvédelmi előírások és adatszolgáltatás teljesítése kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Engedélyek oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!