Környezeti hatástanulmány szükségességének vizsgálata

Az illetékes felügyelőség a tervezett tevékenység engedélyezésekor az alábbi esetekben vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e és szükséges-e környezeti hatástanulmány elkészítése:

 • a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, vagy a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel az előzetes vizsgálati eljárás során,
 • az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, szakhatósági eljárásban, ha a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, de nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül.

 

Környezeti hatástanulmány szükségességének szempontjai

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza azokat a szempontokat, amelyeket az engedélyezési eljárás során az illetékes környezetvédelmi hatóság vizsgál annak érdekében, hogy eldöntse a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e és szükséges-e környezeti hatástanulmány elkészítése. A főbb szempontok röviden:

 • 1. A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői:
  • terület igénybevételének nagysága,
  • más természeti erőforrás igénybevételének nagysága,
  • kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága,
  • keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége,
  • környezetterhelésének nagysága, jelentősége,
  • baleset, üzemzavar kockázatának mértéke,
  • azonos jellegű tevékenység összeadódása.
 • 2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen
 • a táj érzékenysége,
 • az érintett természeti erőforrások relatív szűkössége, minősége, megújulási képessége,
 • abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és pufferkapacitását), különösen az alábbi területeken:
  • vizes élőhelyek, hegyvidéki és erdőterületek,
  • védett természeti területek, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny természeti területek, az ökológiai hálózat elemei,
  • ahol valamely szennyezettségi határértéket már túlléptek,
  • sűrűn lakott területek,
  • történeti tájak, műemléki területek, műemlékek és régészeti örökség területei.
 • 3. A várható környezeti hatások jellemzői, figyelembe véve az 1. és 2. pontban lévő szempontokkal való összefüggést:
  • területi kiterjedés és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága,
  • országhatáron történő átterjedés lehetősége,
  • hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz,
  • nagyság, erősség és a bekövetkezés valószínűsége,
  • tartósság, gyakoriság, visszafordíthatóság (figyelembe véve az elkerülésre, csökkentésre tehető intézkedéseket),
  • a végső hatásviselőket érő káros vagy zavaró hatások mértéke és
  • egyéb, a környezeti hatások szempontjából lényeges jellemzők.

 

Környezeti hatástanulmány

Meghatározott (környezetre jelentős kihatással járó) tevékenységek csak környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély birtokában végezhetők. A környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához el kell készíteni a környezeti hatástanulmányt.
A környezeti hatástanulmányban vizsgálni szükséges a tervezett tevékenység nélküli alapállapotot és a rendelkezésre álló műszaki tervek figyelembe vételével számítani, becsülni szükséges a tevékenység várható környezeti hatásait az építés, üzemeltetés és a felhagyás időszakában. A környezeti hatástanulmány fontos része a környezetterhelés hatásterületének a meghatározása.

 

A környezeti hatástanulmány szükségessége kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Egyéb információk oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!