Hatásterület meghatározásának célja

A környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz a környezeti hatástanulmány elkészítése során a környezetterhelés hatásterületének meghatározását is el kell végezni. A hatásterület meghatározásának célja, hogy az engedélyezendő tevékenység végzője (környezethasználó), az eljáró hatóság és az érintett nyilvánosság is értesülhessen a tevékenység várható hatásaival az egyes környezeti elemekre lebontva, a hatásterület kiterjedéséről és a várható hatások mérséklésének lehetőségeiről.
A hatásterületen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója tekinthető a tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfélnek, akik tájékoztatását és észrevételeik kikérését a helyi önkormányzatok bevonásával az engedélyeztetés során el kell végezni.
Az érintett nyilvánosság tájékoztatása érdekében készített közérthető összefoglaló egyik legfontosabb része a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása.

 

Hatásterület meghatározásának szempontjai

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete határozza meg a hatásterület típusait és a meghatározás szempontjait.

A teljes hatásterület a közvetlen és közvetett hatások területeinek összessége. A közvetlen hatásterület az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energiakibocsátások terjedési területei, valamint közvetlen igénybevételének területei. A közvetett hatásterület a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe.

A jogszabályban meghatározott hatásterület meghatározásának szempontjai:

 • A közvetlen hatások területeinek meghatározásához meg kell adni az érintett környezeti elemek szerint
  • a kibocsátások terjedési területeinek becslését a kibocsátás jellegének, a feltételezhető terjedési viszonyoknak figyelembevételével, valamint
  • a környezet közvetlen igénybevételének területeit a telepítési hely és a tervezési adatok szerint.
 • A közvetlen hatások területei azok ahol
  • a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti elem állapotában,
  • a környezet közvetlen igénybevételét tervezik.
 • A közvetlen hatások területeit hatótényezőnként és a tevékenység szakaszainak megfelelően, valamint az esetleges meghibásodás vagy baleset hatásterülete szerint is meg kell adni.
 • A közvetett hatások területeinek nagyságát becsléssel, a környezet állapotának már ismert adatai és a feltételezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos ismeretek alapján, az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

 

Hatásterület meghatározásának gyakorlata

A környezetvédelmi hatásterület meghatározását szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő végezheti. A szakértő munkáját rendszerint olyan szoftverek segítik, amelyek a több évtizedes tapasztalatok, terjedési tulajdonságok és területi szabványok figyelembevételével készültek. A szakértő a hatásterület meghatározása során minden egyes környezeti elemre meghatározza a várható közvetlen és közvetett hatásokat és azok hatásterületét, majd az egyes környezeti elemekre meghatározott hatásterületeket összesítve megállapítja a teljes hatásterületet.

A zaj- és rezgésvédelmi valamint az egyes pont és diffúz források levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározását külön jogszabály tartalmazza.

 

Ahatásterület meghatározása kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Egyéb információk oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!