Közmeghallgatás tartása, szabályai, célja

Jelentős környezetterhelést okozó vagy jelentős környezetszennyezést okozható tevékenységek engedélyeztetése (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálat) során az illetékes környezetvédelmi felügyelőség közmeghallgatást tart az érintett nyilvánosság tájékoztatása és az érintett nyilvánosság észrevételeinek meghallgatásának érdekében. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet meghatározza a közmeghallgatás tartásának szabályait is. A legfontosabb szabályok előírások:

 • A felügyelőség minden eljárás során közmeghallgatást tart, kivéve, ha a kérelmet benyújtását követően elutasította,vagy ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik. A titkos katonai tevékenység környezeti hatásairól a felügyelőség csak a telepítés helye szerinti és az érintett települési önkormányzat jegyzőjét tájékoztatja.
 • Több helyszínen is tartható közmeghallgatás, ha több érintett település van vagy ha az érintettek száma miatt ez indokolt.
 • A közmeghallgatás céljára alkalmas önkormányzati helyiséget a telepítés helye szerint illetékes, illetve az egyéb érintett települési önkormányzat jegyzője térítésmentesen biztosítja. De a közmeghallgatás a felügyelőség erre alkalmas hivatalos helyiségében is megtartható, ha ez az érintett nyilvánosság számára hátránnyal nem jár.
 • A felügyelőség értesíti a közmeghallgatásról az ügyben érdekelt szakhatóságokat és az érintett önkormányzatokat, a környezethasználót, továbbá a környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult egyesületet, és más társadalmi szervezeteket (ha az eljárásban való részvételi szándékukat bejelentették és ügyféli minőségüket a felügyelőség számára igazolták).
 • A felügyelőség a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat hirdetményi úton közzéteszi, valamint közhírré tételre megküldi az eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek. A közzétételnek legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie.
 • Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.
 • Ha a felügyelőség a közmeghallgatást hangfelvétellel, kép- és hangfelvétellel vagy írásos jegyzőkönyvi formában dokumentálja. A közmeghallgatás dokumentációját elektronikus úton közzé kell tenni.

 

Közmeghallgatás folyamata

A közmeghallgatáson az előadói oldalon általában részt vesznek az érintett önkormányzat, az illetékes felügyelőség, a környezethasználó és az engedélykérelmi dokumentációt készítő szakértői csapat képviselői. A hallgatóságot a vélhetően környezeti hatásokkal érintett települések lakosai és az ügyféli minőségüket igazolt civil és társadalmi egyesületek vagy szervezetek képviselői jelentik. A közmeghallgatáson való részvétel díjmentesen biztosított.

A közmeghallgatást az illetékes felügyelőség vagy az érintett önkormányzat egyik képviselője vezeti. A közmeghallgatás felépítése általában az alábbi pontok mentén történik:

 • Az érintett önkormányzat képviselője köszönti az egybegyűlteket, bemutatja a közmeghallgatás az előadóit és kéri a megjelent nyilvánosság aktív részvételét.
 • Az illetékes felügyelőség képviselője ismerteti a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás folyamatát, állását, eddig beérkezett észrevételeket, a közmeghallgatás célját és szabályait, továbbá az engedélyezési eljár végén hozható döntéseket is ismerteti.
 • A környezethasználó (a tervezett engedélyköteles tevékenység végzőjének) képviselője röviden ismerteti a tervezett tevékenység, beruházás célját, megvalósításának formáját.
 • Az engedélykérelmi dokumentációt készítő szakértő 15-20 perces előadásában ismerteti a beruházást, a beruházás műszaki kialakítását, a tevékenység egyes fázisaiban az egyes környezeti elemekre várható hatásokat, bemutatja a lehetséges hatásterületeket és a tevékenyég végzése során üzemeltetendő monitoring rendszert.
 • A közmeghallgatás hallgatósága kérdéseket tehet fel a megjelent előadóknak, akik a rendelkezésre álló információk alapján, kielégítően megválaszolják a feltett kérdéseket.
 • Ha közmeghallgatáson megjelenteknek nincs több kérdésük, akkor a közmeghallgatás vezetője lezárja a közmeghallgatást.

 

A közmeghallgatás kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Egyéb információk oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!