Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj vagy díjak

A hatósági igazgatási szolgáltatási díjakat szinte minden hatósági eljárás során meg kell fizetni. A környezetvédelmi, így a környezeti hatásvizsgálati eljárások során is igazgatási szolgáltatási díjakat szükséges fizetni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és az eljárásba bevont szakhatóságok részére. A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj vagy díjak függnek az eljárás típusától, az engedélyeztetett tevékenységtől és az igénybevett terület adottságaitól, érintettségétől. A fizetendő hatósági igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséig az engedélyezési eljárás felfüggesztésre kerül, a befizetés tényét igazolni szükséges a környezetvédelmi felügyelőség felé, amely igazolás hiányában hiánypótlás keretében szólítja fel az engedélyest az igazgatási szolgáltatási díjakat megfizetésére.

 

Környezetvédelmi felügyelőség számára fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

A környezetvédelmi felügyelőség számára fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet határozza meg. A lefolytatandó engedélyezési eljárás és az engedélyeztetett tevékenység alapján van meghatározva a fizetendő környezetvédelmi felügyelőség számára fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke. Az alábbi felsorolásban az eljárás típusa és a fizetendő díj van meghatározva:

Eljárás típusa

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

előzetes vizsgálat

250 000 Ft (nem függ a tevékenységtől)

előzetes konzultáció

250 000 Ft (nem függ a tevékenységtől)

környezeti hatásvizsgálat

650.000 - 2.500.000 Ft közötti összeg (tevékenységtől függően)

egységes környezethasználati engedélyezés

1.050.000 - 2.100.000 Ft közötti összeg (tevékenységtől függően)

meglévő engedélyek, illetve határozatok módosítása

az eljárás és tevékenység alapján meghatározott díjtétel 50%-a

Az engedély kérelmezőnek a környezeti hatásvizsgálatra és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének 75-75%-át kell megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges (összevont, illetve összekapcsolt eljárás esetében).

 

Szakhatóságok számára fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Az engedélyezési eljárásokba a környezetvédelmi felügyelőség különböző szakhatóságokat vonhat be attól függetlenül, hogy milyen az engedélyeztetett tevékenység és az igénybevett terület adottságai, érintettsége. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (5. melléklete) határozza meg a bevonandó és bevonható szakhatóságok körét, maximum 12 szakhatóság bevonása várható. Általában 2-4 szakhatóság bevonása várható egy eljárásban, a leggyakoribb szakhatóságokat és a részükre fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak felsoroljuk:

  • Az Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv környezeti hatásvizsgálati eljárásokban történő szakhatósági közreműködéséért 29.700 Ft szolgáltatási díjat kell fizetni a 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletének XI.16. pontja alapján.
  • Talajvédelmi igazgatási díj egységesen 50.000 Ft, az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 12.9. pontja alapján.
  • Erdészeti hatósági eljárási díj 7.500 Ft az engedélyezési eljárás során a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 15.7. pontja alapján.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az eljárásban résztvevő részére, a jogszabályokban meghatározott bankszámlaszámra szükséges befizetni.

 

A környezetvédelmi felügyelőség és szakhatóságok számára fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az Eljárások oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!