Engedélyköteles tevékenységek

A bányászat mint a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenység nem kezdhető meg környezetvédelmi engedélyeztetés nélkül, amely menetét a 314/2005. Kormány rendelet határozza meg. A bányászati tevékenység környezetvédelmi engedélyeztetéséhez méretmegkötés nélkül legalább egy előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése szükséges. Meghatározott termelési kapacitáson vagy területfoglalás felett környezeti hatástanulmány és/vagy egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentáció elkészítése is szükségessé válhat. A dokumentációk tartalmi elemeit és az eljárások rendjét a 314/2005. Korm. rendelet határozza meg. Amennyiben környezeti hatástanulmány vagy egységes környezethasználati engedély kérelmi dokumentáció elkészítése is szükséges az előzetes vizsgálati eljárás elhagyható.
A környezetvédelmi hatóság által kiadott engedélyen túl szükséges a bányafelügyelet által kiadott bányászati engedély beszerzése is. Ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését a bányafelügyelet a műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezi.

 

Hatásvizsgálat köteles bányászati tevékenységek

A 314/2005. Kormány rendelet 1. melléklete az alábbi bányászati tevékenységek és kapacitásértékek esetében írja elő környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, környezeti hatástanulmány elkészítését:

 • Szénbányászat
  • 100 ezer t/év szén bányászatától,
  • külszíni bányászat esetében 25 ha területnagyságtól is,
  • külszíni bányászat esetében védett természeti területen méretmegkötés nélkül,
  • a föld alatti szénelgázosítás.
 • Tőzegkitermelés
  • 25 ha területnagyságtól,
  • védett természeti területen méretmegkötés nélkül.
 • Kőolaj-, földgázkitermelés
  • 500 t/nap kitermelésétől kőolaj esetében,
  • 500 ezer m3/nap kitermelésétől földgáz esetében.
 • Uránércbányászat
  • 100 ezer t/év uránérc kitermelésétől.
 • Fémtartalmúérc-bányászat
  • vasérc esetében 1 millió t/év kitermeléstől,
  • nem vas fémek esetében 100 ezer t/év kitermeléstől,
  • külszíni bányászat esetében 25 ha területnagyságtól is.
 • Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) (pl.: kavicsbányászat)
  • 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében,
  • védett természeti területen külszíni bányászat esetében méretmegkötés nélkül.

A fent felsorolt bányászati kapacitásértékek elérése nélkül, méretmegkötés nélkül szükséges előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása bányászati tevékenység megkezdését megelőzően.

 

Kavicsbánya engedély kérelme

Az alábbi példában az egyik leggyakoribb bányászathoz, a kavicsbányászathoz (kavicsbánya nyitásához) szükséges engedélykérelmi dokumentáció (környezeti hatástanulmány) javasolt tartalmi követelményeit mutatjuk be.

 • Előzmények: A bányászati tevékenység céljának és az engedélyezés állapotának ismertetése szükséges.
 • Általános adatok: Az engedélyes, engedélykérő (bányavállalkozó) adatainak, tevékenység helyének, tulajdoni viszonyainak és a tervezett kapacitás (bánya kiterjedése, tervezett éves kitermelt mennyiség) bemutatását kell ismertetni.
 • Alapállapot: A tervezett bányászati tevékenység megkezdése előtti környezeti állapot ismertetését kell elvégezni valamennyi környezeti elemre annak érdekében, hogy jól összemérhető legyen a bánya nyitása előtti és a bánya megnyitása során várható környezeti hatások.
 • Tevékenység bemutatása: A végezni kívánt tevékenység folyamatainak (termőréteg letermelés, vízfelszín feletti letermelés, vízszint alóli jövesztés, osztályozás, szállítás, rekultiváció), létesítményeinek (bányató, osztályozó, kiszolgáló létesítmények, iroda, munkagépek), technológiájának és a területfoglalásának részletes leírása
 • Környezeti hatások: A bányászati tevékenység hatásainak részletes bemutatása környezeti elemenként, számításokkal, következtetésekkel és a környezeti elemenkénti hatásterület meghatározásával. A hatások vizsgálatánál különös gondossággal kell eljárni a felszín alatti vízre várható hatások vizsgálatánál, vizsgálni szükséges a bányanyitás hatására kialakuló talajvízszint süllyedést és a bánya térségének vízháztartási viszonyait.
 • Összesített hatásterület: Az összesített hatásterület meghatározása, ábrázolása szükséges az egyes hatásterületek összegzésével. Ebben a fejezetben szükséges a bányászati tevékenység környezeti hatásainak csökkentésére vonatkozó javaslattételek megfogalmazására.

 

Bánya, bányák vagy bányászati tevékenység engedélyeztetése kapcsán felmerült kérdéseivel és megrendeléssel kapcsolatban keresse szakértőnket.

Vissza az engedélyköteles tevékenységek oldalra

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!