Az ipari kibocsátásokról szóló európai uniós irányelvvel összhangban módosul több, környezetvédelmi jogszabály. Az új szabályozás központi célkitűzése továbbra is a környezetszennyezés egységes megelőzése és csökkentése, de mindemellett szükséges az adminisztrációs terhek csökkentése és a monitoring és a jelentési kötelezettségek  egyszerűsítése is. A jogszabály változtatások tervezetének egyeztetése folyamatban van.

 

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv átültetése a magyar jogrendbe

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv átültetése több, különböző szintű hazai jogszabályt érint. Jelenleg előterjesztés alatt álló tervezett az Irányelv általános rendelkezéseit tartalmazó I. fejezetnek, az átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmazó VII. fejezet vonatkozó részeinek, az I. mellékletben felsorolt tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó II. fejezetnek és a titán-dioxidot előállító létesítményekre vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazó VI. fejezetnek, valamint a kapcsolódó (I.-IV.,VIII.) mellékleteknek az átültetésétével összefüggő jogszabály módosítások, illetve hatályos jogszabály újraalkotása képezi.

Az Irányelv különleges rendelkezéseit tartalmazó III.-V. fejezeteinek és V.-VII. mellékleteinek átültetésétével összefüggő levegőtisztaság-védelmi jogszabály módosításokra, illetve további hatályos jogszabályok újraalkotására külön előterjesztés készült.

 

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv miatt módosuló jogszabályok

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv átültetésének második üteme több, különböző szintű hazai jogszabályt érint. Új jogszabály készül a titán-dioxid gyártás hulladékairól, míg további 5 jogszabályban lesznek kisebb-nagyobb módosítások. Az előterjesztés alapján az alábbi jogszabályok módosítása történik meg:

  • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről;
  • 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról;
  • 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól;
  • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről;
  • 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.

Az új szabályozás alapján a legfőbb változások a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezéseiben lesznek. Az elérhető legjobb technikák alkalmazási kötelezettsége erősödik, valamint az egységes környezethasználati engedély köteles létesítmények üzemeltetőinek alapállapot-jelentést (földtani közeg, felszín alatti vizek) kell készíteniük. Továbbá a módosítás kiterjed a fogalmak pontosabb meghatározására is.

 

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv (2010/75/EU)

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv (KHV vagy IPPC irányelv) mellett további hat, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari tevékenységet szabályozó ágazati irányelvet foglal egyetlen irányelvbe, ezáltal javítva a jogi szabályozás hatékonyságát a környezetvédelmi és egészségügyi célkitűzések lehető legmagasabb szintű és legköltséghatékonyabb elérése érdekében. Az ipari kibocsátásokat érintő joganyag újraszabályozását a gyakran egymást átfedő és tagállamonként eltérően alkalmazott ágazati irányelvek végrehajtásával kapcsolatban felmerült gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé.
Az új szabályozás a fokozottan környezetszennyező ipari tevékenységekre (az energiaiparra, a fémek előállítására és feldolgozására, az ásványiparra, a vegyiparra, a hulladékgazdálkodásra, az állattenyésztésre stb.) vonatkozik. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv különleges rendelkezéseket tartalmaz az 50 MWth feletti tüzelőberendezésekre, a hulladékégető- és együttégető művekre, szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre, valamint a titán-dioxidot előállító létesítményekre.

 

Frissítés! Az irányelv átültetése miatt sor került a jogszabályok módosítására.

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!