Annak érdekében, hogy elősegítse a tagállami hatóságok és a fejlesztők számára az építési projektek környezeti következményeinek könnyebb kezelését, a Bizottság összedolgozta a környezeti hatásvizsgálatokra vonatkozó valamennyi meglévő uniós jogszabályt. Az eredeti környezeti hatásvizsgálati (khv) irányelvet és annak három felülvizsgálatát összedolgozva kompakt, felhasználóbarát és egyértelmű szövegezésű verziót hozott létre minden nyelvi változatban – az új verzió ma lép életbe.

Az Európai Bizottság jogi eljárást indít Magyarország és Portugália ellen a természetvédelmi jogszabályok megszegése miatt. Magyarország már a második, azaz utolsó írásbeli figyelmeztetést kapja az ország keleti részén található Sajóládi erdő védelemben részesítésének elmulasztása, valamint nemzeti jogalkotásában a Natura 2000 végrehajtásával összefüggő átfogóbb problémák miatt. A Bizottság ugyancsak utolsó figyelmeztetésben részesíti Portugáliát egy, az ország déli részén található üdülőhely fejlesztésével kapcsolatos elégtelen hatásvizsgálat miatt. Végül a Bizottság első írásbeli figyelmeztetést küld Romániának az EU természetvédelmi jogszabályainak nem megfelelő alkalmazásáért.

Az Európai Bizottság jogsértési eljárást indít Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovénia ellen a projektek környezeti hatásvizsgálatáról (KHV) szóló kulcsfontosságú Uniósjogszabály megsértése miatt. Az irányelv célja annak biztosítása, hogy a sokrétű infrastrukturális, ipari és egyéb projektek esetében a munkák megkezdése előtt megfelelő módon megvizsgálják az adott projekt környezeti hatását. A jogszabály fontos részvételi jogot biztosít az állampolgárok számára. A Bizottság hézagokat és hiányosságokat talált a négy tagállam jogi szabályozásában, ezért az irányelv minden előírásának betartása érdekében első írásbeli figyelmeztetést küld a tagállamoknak.

Az Európai Bizottság jogi lépéseket kezdeményez Görögországgal és Magyarországgal szemben a biodiverzitásra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának elmulasztása miatt. Görögországgal szemben már folyt bírósági eljárás emiatt, de még mindig nem jelölt ki elegendő védett területet a vándorló, veszélyeztetett vadon élő madarak számára, megsértve ezzel a vadon élő madarak védelméről szóló uniós irányelvet. Külön ügy keretében Magyarország első figyelmeztetésben részesül amiatt, hogy nem részesíti védelemben az ország keleti részén található Sajóládi-erdőt, valamint nemzeti jogalkotásában a Natura 2000 végrehajtásával összefüggő tágabb problémák miatt.

Segítségre van szüksége?
Elakadt a környezetvédelmi jogszabályok értelmezésében.
Mi napi szinten alkalmazzuk az Önnek új jogszabályokat.
Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!
Hatósági ellenőrzés várható?
Környezetvédelmi jogszabály gyakran változnak,
amelyeknek folyamatosan meg kell felelni a hatósági bírság elkerülésé érdekében.
Vállaljuk jogszabályi megfelelőség felmérését és a szükséges feladatok elvégzését.
Kérem kérje támogatásunkat!
Fejlesztene?
A fejlesztéshez már környezetvédelmi tervfejezet elkészítése is szükséges.
Kevés információval rendelkezik a kötelezettségről?
Mi tudunk Önnek segíteni Önnek!
Új tevékenységbe kezd?
Az új tevékenységhez szükséges környezetvédelmi előírások megismerése
rendkívül fontos a körültekintő tervezéshez.
Kérem kérje támogatásunkat!
Környezetvédelmi felülvizsgálat?
Hatósági kötelezésre, jelentős fejlesztéskor vagy 5 évente
el kell végezni a környezetvédelmi felülvizsgálat.
A felülvizsgálatok elvégzésében széles referenciával rendelkezünk, Önnek is tudunk segíteni!
Kérem kérje támogatásunkat!
Natura 2000 terület?
Most tudta meg, hogy fejlesztendő terület Natura 2000-es terület?
Az ilyen területen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elkészítése után kezdhető meg a tevékenység.
Kérem kérje támogatásunkat!
Nehéz környezetvédelmi feladatok?
Gondot okoznak a napi környezetvédelmi feladatok ellátása?
Segíthetünk benne? Mi napi szinten foglalkozunk a környezetvédelmi feladatokkal.
Kérem kérje támogatásunkat!